Bağlama Büyüsü Etkileri

Bağlama ya da bağlılık büyüleri, farklı pek çok niyete dair uygulanabilmesi açısından etkileri safhasında bazı kafa karışıklıklarına neden olmaktadır. Büyü her zaman tehlikeli değil, hatta bazen gerekli bile görebilir. Ancak büyü her zaman iyi niyetlerle de yapılmaz. Etkileri de buna göre iyi şekillerde ortaya çıkmayabilir. Pek ala bağlama büyüsü etkileri nelerdir ve hangi niyetlerle yapıldığında nasıl ortaya çıkarlar?

Bağlama büyüleri genellikle eşler arasında sadakat ve bağlılık hislerinin ortaya çıkması için yapılan işlemlerdir. İstisnai durumlarda ise, insanların iradeleri bağlanarak onlara istenen pek çok şeyin yaptırılması sağlanabilir. Sadece sadakat için yapıldığında, bunun dışında bir etki ortaya çıkmaz. Fakat kötücül niyetlerde kötü etkiler ortaya çıkabilmektedir.

Bağlama Büyüsü Kötü Etkiler Ortaya Koyar Mı?

Bağlama büyüleri kötü amaçla yapıldığında, kötü etkiler ortaya koyar ve o etkilerden ya da durumlardan bazıları şu şekildedir;

  • Büyüyü yaptıran kişi, büyü yapılan kişiyi kötü şekilde etkileyebilir. Örneğin kötü alışkanlıklar edinmesini sağlayabilir ya da kötü kararlar alması konusunda onu telkin edebilir.
  • Büyü yapılan kişinin zaafı nedeniyle, savunmasız haldedir. Ve büyüyü yaptıran kişi, bu zaafı kendi çıkarları için kullanabilmektedir.
  • Etkiler, her zaman büyüyü yaptıran kişiye bağlıdır. Büyüyü yaptıran kişinin sınırları ne kadar açık uçlu ise, etkiler de o kadar açık uçlu olabilmektedir.

Bağlama Büyülerinde Farklı Niyet ve Etkiler

Bağlama büyülerindeki farklı niyet ve etkilerden bazıları şu şekildedir;

  • Göz bağlama büyüsü; Büyü yapılan kişi, büyüyü yaptıran kişi dışındaki kimseyi görmez. Görmezden kasıt, ilgi ve alaka bakımındandır.
  • Eşler arasında bağlılık büyüsü; Sadakat duygusu ortaya çıkarır ve eşlerin birbirlerini aldatması imkansız hale gelir.
  • Dil bağlama büyüsü; kişide konuşma bozuklukları ortaya çıkabilir. Kişinin kendisini ifade edememesi için yapılabilir.

Farklı pek çok niyet ve etkiden söz edilebilir fakat sıklıkla üzerinde durulanlar bu şekildedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here